Terms and conditions

Credit card payments in favor of Turistično društvo in Center gorskega vodništva are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as TREKKSOFT TOUR BOOKING on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

Izposojeno opremo plačate ob prevzemu in jo vrnete v izposojevalnico, kjer ste opremo prevzeli.           

Izposojena oprema ni zavarovana proti kraji ali poškodbi, zato vas opozarjamo na pazljivo ravnanje. V primeru izgube, poškodbe ali kraje se plača odškodnina. Opremo se zaveže najemnik vrniti v takem stanju, kot jo je prejel, računajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Najemnik mora opremo zaščititi pred preobremenitvijo, vrniti mora nepoškodovano, suho, očiščeno, z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki jih je prejel ob izposoji ter primerno za ponovno uporabo.                                                                 

Izposojeno opremo uporabljate izključno na lastno odgovornost!

 

Vaše podatke bomo varovali skrbno in skladno z zakonodajo. Ne bomo jih uporabili za druge namene od potrjenih ali predali tretjim osebam, razen v primeru, ko to izrazito predpisuje zakon in kadar je to potrebno za izpolnitev obvez, ki nam jih nalaga zakon. Vsi podatki o strankah so strogo zaupni in so na voljo le zaposlenim, če so ti podatki potrebni za opravljanje dela.

 

Preklic rezervacije je mogoč najkasneje 24 ur pred rezerviranim datumom. Če rezervacije v tem času ne odpoveste, se obračuna polna cena najema.